GeoGuide

Nie musimy Cię przekonywać, jak ważna w pracy przewodnika po Świętokrzyskiem jest geologia.
Wiesz dobrze, że na trasie każdej wycieczki prędzej czy później znajdzie się nieczynny kamieniołom, gdzie utrwaliły się ślady życia sprzed milionów lat. O tym Twoja grupa musi się dowiedzieć!
To fakt: kiedy oprowadzasz wycieczkę nikt pewnie nie wypytuje Cię szczegółowo o powstanie żył kalcytowych czy o wpływ materiałów pylistych na poprawę właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego.

Ale czy Twoja wiedza z książek lub podstawowego kursu przewodnickiego jest aktualna i wystarczająca, by swobodnie opowiadać o ciekawostkach geologicznych w naszym regionie?

Kurs GeoGuide jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

  • zrozumieć procesy geologiczne, które ukształtowały krajobraz naszego regionu
  • mówić ciekawie o skomplikowanych zjawiskach i procesach
  • dowiedzieć się o wynikach najnowszych badań
  • wiedzieć, jak dojechać i gdzie zaparkować autokar przy najciekawszych obiektach Geoparku Świętokrzyskiego
  • zaciekawić grupę podczas zwiedzania geostanowiska
  • zyskać bazę aktualnej wiedzy o geoturystyce w regionie.

Kurs przeznaczony jest dla:

  • czynnych przewodników terenowych po województwie świętokrzyskim
  • nauczycieli biologii i geografii, (zwłaszcza tych, którzy często zabierają uczniów w teren)
  • edukatorów z parków narodowych i krajobrazowych

 

Fot. K. Pęczalski

 


Dofinansowanie zadania publicznego ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zgodnie z zawartą Umową nr III/14/P/63003/2820/21/DT

1
Geologia Gór Świętokrzyskich – podstawowa wiedza przewodnika
01:22:00

Pierwsze spotkanie z cyklu przedstawia podstawowe informacje na temat budowy geologicznej Gór Świętokrzyskich, procesów i zdarzeń, które zapisały się w profilach geologicznych regionu.

2
Region Świętokrzyski w paleozoiku, a nawet wcześniej – część 1
01:27:00

Tym razem dowiemy się, jak region świętokrzyski wyglądał w paleozoiku... a nawet wcześniej. Dowiemy się, co działo się w erze prekambryjskiej i tego, co działo się od kambru do syluru.

3
Region świętokrzyski w paleozoiku, a nawet wcześniej – część 2
01:30:00

Na spotkaniu poznamy zagadnienia związane z młodszym paleozoikiem na tak zwanym terenie Gór Świętokrzyskich.

4
Region Świętokrzyski w mezozoiku
01:28:00

Spotkanie dotyczyć będzie nie tylko mezozoiku, ale też permu. W skałach osłony permsko-mezozoicznej Gór Świętokrzyskich zachował się niezwykle ciekawy zapis zdarzeń i procesów. Które najciekawsze geostanowiska warto odwiedzić, by lepiej poznać okres permu, triasu, jury i kredy? Tego dowiesz się z dzisiejszej lekcji.

5
Jak tworzyła się rzeźba Gór Świętokrzyskich? Region Świętokrzyski w kenozoiku
01:35:30

W kenozoiku narodziły się elementy rzeźby Gór Świętokrzyskich, które znamy dziś.

W tym odcinku dowiesz się, co się działo w umownym regionie świętokrzyskim w erze kenozoicznej. Poznasz przykłady związane z zagadnieniem rzeźby Gór Świętokrzyskich.

6
Procesy kształtujące wnętrze i powierzchnię Ziemi oraz efekty ich działań
01:38:00

Dziś Michał rozwinie temat procesów geologicznych - działających we wnętrzu Ziemi i na jej powierzchni. Poznasz też skutki tych działań, widoczne w formacjach skalnych czy ukształtowaniu terenu.

7
Minerały regionu świętokrzyskiego
01:41:00

Tym razem opowieść dotyczyć będzie świętokrzyskich minerałów. Zaczniesz od podstawowej wiedzy na ich temat. Dowiesz się, jak powstają i czym różnią się od skał.

8
Śladami kruszców i gwarków, czyli górnictwo kruszcowe od A do Z
01:42:00

Dziś na tapet weźmiemy górnictwo kruszcowe. Poznasz najważniejsze miejsca w regionie związane z wielowiekowymi tradycjami gwareckimi regionu świętokrzyskiego.

9
Od węglanowych mórz do pereł architektury, czyli o ,,marmurach’’ świętokrzyskich
01:26:30

Tematem spotkania będą skały węglanowe. W jakich warunkach powstały wybrane surowce węglanowe i gdzie znajdują się ich złoża? Czym tak naprawdę są tak zwane marmury kieleckie?

W drugiej części spotkania dowiesz się, jak surowce te wykorzystywane są od wieków w architekturze regionu świętokrzyskiego.

10
Świętokrzyski Światowy Geopark UNESCO – śladami dziedzictwa Ziemi i Człowieka
01:34:00

To już ostatnie spotkanie z geoturystyką regionu świętokrzyskiego.

Dodaj do Ulubionych
Zapisano się: 83 studentów
Czas trwania: 15 godzin
Wykłady: 10
Film: 15:00:00
Poziom: Średni